Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy ngành Kĩ thuật công trình Biển bao gồm 02 chuyên ngành:

  1. Kỹ thuật công trình biển;
  2. Quản lý biển và đới bờ;

Nội dung chương trình đào tạo trong file đính kèm.