Mục tiêu đào tạo

Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Biển được trang bị hệ thống kiến thức vững vàng, hiện đại, có cơ hội rèn luyện kĩ năng tính toán thiết kế, thi công các công trình dân dụng, đặc biệt những công trình biển; lập dự án, quy hoạch, quản lý khai thác tổng hợp vùng ven biển; cũng như nghiên cứu các quá trình sóng, triều, bồi lắng-xói lở vùng ven biển.

Sinh viên ngành Kỹ thuật Biển có một loạt cơ hội nâng cao vốn kiến thức và trau dồi kĩ năng chuyên môn. 

- Có trình độ chuyên môn giỏi, có đưa ra các giải pháp công trình và thi công các công trình đó. Tuy nhiên, ngoài kiến thức về kỹ thuật, các kỹ sư còn nắm được những ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến công trình từ đó tổng hợp giải quyết vấn đề môi trường có liên quan.

- Có kiến thức mở rộng về khoa học kỹ thuật chuyên môn và có thể dự các buổi thảo luận do những chuyên gia trong lĩnh vực trình bày.

- Hiểu rõ rằng các công trình biển có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Những kỹ sư ngành biển có thể đánh giá những ảnh hưởng của công trình đến môi trường và đưa ra giải pháp khoa học để đánh giá tác động môi trường khi xây dựng công trình.

- Ngoài ra, sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Biển có cơ hội tiếp cận tốt hơn với nền văn hóa quốc tế bằng Anh ngữ, với nền khoa học kỹ thuật mới nhất, sau khi tốt nghiệp.