Những thông tin cần biết về thi THPT và tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 – Trường Đại học Thủy lợi

Những mốc thời gian quan trọng thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển và thí sinh nộp học bạ xét tuyển thẳng vào Trường ĐH Thủy lợi

I. Những mốc thời gian quan trọng

 

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Thời gian

Ghi chú

Các mốc nộp hồ sơ

 

1

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia

Sở GDĐT

Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017

 

2

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 

Sở GDĐT

Trước ngày 20/5/2017

 

3

Thí sinh nộp học bạ xét tuyển thẳng 

Trường Đại học Thủy lợi

Từ ngày 25/6/2017 đến 10/7/2017

Trong lịch của Bộ không có

Thời gian thi THPT quốc gia

 

1

Thi THPT quốc gia

Sở GDĐT

Từ 21/6 đến 24/6

 

Các mốc điều chỉnh hồ sơ

 

1

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo phương thức trực tuyến

Thí sinh, điểm thu nhận hồ sơ

Từ 15/7 đến 17h00 ngày 21/7

 

2

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng 

Thí sinh, điểm thu nhận hồ sơ

Từ 15/7 đến 17h00 ngày 23/7

 

3

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)

Thí sinh, điểm thu nhận hồ sơ

Trước 17h00 ngày 25/7

 

Thời gian các trường ĐH xét tuyển đợt 1

 

1

Xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng

Trường Đại học

Từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017

Trong lịch của Bộ không có

2

Nhà trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng

Trường Đại học

Trước 17h ngày 21/7

 

3

Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Trường Đại học

Từ 28/7 đến 17h00 ngày 30/7

 

4

Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trường Đại học

Trước 17h ngày 1/8

 

5

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh, trường ĐH

Trước 17h ngày 7/8 (tính theo dấu bưu điện)

 

 

II. Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, đối tượng xét tuyển, tuyển thẳng:

 

2.1. Chỉ tiêu và vùng xét tuyển:

 

-Vùng xét tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

 

- Tổng chỉ tiêu toàn trường: 3700.

 

- Chỉ tiêu các ngành: 

 

a. Đào tạo tại Hà Nội: Tổng chỉ tiêu: 3120

 

TT

Mã Nhóm ngành

Nhóm ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

1

TLA01

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

920

A00, A01, D07

- Điểm thi các môn tính hệ số 1.

- Điểm trúng tuyển: Có điểm chuẩn vào nhóm ngành và điểm chuẩn vào từng ngành.

 

 

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

5

Quản lý xây dựng

6

Kỹ thuật công trình biển

7

TLA02

Kỹ thuật tài nguyên nước

Kỹ thuật tài nguyên nước

210

A00, A01, D07

8

Thuỷ văn

9

TLA03

Kỹ thuật hạ tầng

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

190

A00, A01, D07

10

Cấp thoát nước

11

TLA04

 

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

50

A00, A01, D07

12

TLA05

 

Kỹ thuật cơ khí

320

A00, A01, D07

13

TLA06

 

Kỹ thuật điện, điện tử

210

A00, A01, D07

14

TLA07

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

400

A00, A01, D07

15

Hệ thống thông tin                  

16

Kỹ thuật phần mềm                

17

TLA08

 

Kỹ thuật môi trường

140

A00, A01, D07, B00

18

TLA09

 

Kỹ thuật hóa học                 

80

A00, B00, D07

19

TLA10

 

Kinh tế

130

A00, A01, D07

20

TLA11

 

Quản trị kinh doanh

140

A00, A01, D07

21

TLA12

 

Kế toán

210

A00, A01, D07

22

TLA13

 

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng

60

A00, A01, D07

23

TLA14

 

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

60

A00, A01, D07

24

 

 

Công nghệ sinh học

 

 

 

Dự kiến tuyển sinh năm 2017, sẽ thông báo chi tiêu sau khi Bộ cho phép

25

 

 

Kỹ thuật cơ điện tử

 

 

26

 

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

27

 

 

Công nghệ chế tạo máy

 

 

 

 b. Đào tạo tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương: Tổng chỉ tiêu: 580

TT

Mã Nhóm ngành

Nhóm ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

1

TLS01

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình thủy

280

A00, A01, D07

- Điểm thi các môn tính hệ số 1.

- Điểm trúng tuyển: Có điểm chuẩn vào nhóm ngành và điểm chuẩn vào từng ngành.

 

 

2

Kỹ thuật công trình xây dựng

3

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

4

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

5

TLS02

 

Kỹ thuật tài nguyên nước

50

A00, A01, D07

6

TLS03

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

100

A00, A01, D07

7

Kỹ thuật phần mềm

A00, A01, D07

8

TLS04

 

Kế toán

100

A00, A01, D07

9

TLS05

 

Cấp thoát nước

50

A00, A01, D07

 

 

 

Ghi chú: Tổ hợp môn xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán, Hóa học, Sinh học

B00

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

 

2.2. Xét tuyển thẳng(xem chi tiết nguyên tắc xét tuyển ở mục 3.1)

2.2.1. Chỉ tiêu tuyển thẳng: tối đa 20% tổng chỉ tiêu

2.2.2. Đối tượng tuyển thẳng

·    Đối tượng 1: Những thí sinh thuộc các đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, e,g, h, i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

·    Đối tượng 2: Học sinh tốt nghiệp THPT năm 2017 tại các trường THPT chuyên hoặc học sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp12;

·    Đối tượng 3: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng nhà trường quy định).

2.3. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017

2.3.1. Chỉ tiêu xét tuyển: tối thiểu 80% tổng chỉ tiêu

2.3.2. Đối tượng 

         Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

III. Nguyên tắc xét tuyển

 

3.1. Nguyên tắc xét tuyển thẳng áp dụng cho các đối tượng như sau:

- Đối tượng 1. Ưu tiên xét tuyển thẳng tất cả các ngành với các thí sinh đạt 1 trong các điều kiện dưới đây: 

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự thi Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT.

 + Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, các môn môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT.

- Đối tượng 2.

Tuyển thẳng vào tất cả các ngành đối với học sinh tốt nghiệp các trường THPT chuyên năm 2017; học sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, lớp11, lớp12 và tốt nghiệp tại các trường THPT năm 2017 theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3 dưới đây, điểm xét tuyển lấy từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu. Điểm xét tuyển được xác định theo công thức sau: 

ĐXT = (ĐTB lớp 10 + ĐTB lớp 11 + ĐTB lớp 12 + ĐƯT)

(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên).

Ưu tiên 1: Thí sinh học và tốt nghiệp ở các trường PTTH chuyên quốc gia, trường PTTH chuyên cấp Tỉnh/ Thành phố thuộc một trong các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh.

Ưu tiên 2: Thí sinh là học sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 và tốt nghiệp năm 2017.

Ưu tiên 3: Thí sinh học và tốt nghiệp ở các trường PTTH chuyên quốc gia, trường PTTH chuyên cấp Tỉnh/ Thành phố.

- Đối tượng 3: 

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng nhà trường quy định).

3.2. Quy định về hồ sơ xét tuyển thẳng

3.2.1. Đối tượng 1

a.) Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ; 

- Giấy chứng nhận là tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế...; 

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 2 ảnh chân dung cỡ 4x6.

b.) Thời gian nộp: nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GDĐT trước ngày 20/5/2017.

3.2.2. Đối tượng 2                                                             

a.) Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHTL;

- Bản sao công chứng học bạTHPT hoặc giấy chứng nhận điểm trung bình 3 năm học THPT (nếu tốt nghiệp năm 2017);

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 2 ảnh chân dung cỡ 4x6.

b.) Thời gian nộp hồ sơ: nộp tại trường ĐHTL (hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện) từ ngày 25/06/2017 đến 10/07/2017.

3.2.3. Đối tượng 3

a.) Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

-    Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ;

-    Bản photo học bạ THPT;

-    Bản sao photo hộ khẩu thường trú; 

-    Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 2 ảnh chân dung cỡ 4x6.

b.) Thời gian nộp hồ sơ: nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại Sở GDĐT trước ngày 20/5/2017.

3.3. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển thẳng:

Nhà trường công bố kết quả trúng tuyển xét tuyển thẳng trước 17h ngày 21/7/2017. Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển thẳng nhiều ngành của Trường ĐHTL. Nếu thí sinh đã trúng tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau.

3.4. Thời gian và phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017

3.4.1. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ xét tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT và được phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

3.4.2. Phương thức xét tuyển

- Xét tuyển theo nhóm ngành.

- Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Nếu thí sinh đã trúng tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một ngành chỉ căn cứ trên kết quả điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào giữa các thí sinh đã đăng ký vào ngành đó. 

- Đối với một ngành, điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển là như nhau.

- Thí sinh có điểm tổng các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 của tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển đảm bảo yêu cầu của nhà trường, được xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu theo quy định. Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhau nhiều hơn chỉ tiêu thì xét ưu tiên điểm môn Toán.

 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 04.3563.1537; 04.3852.4529; Email: daotao@tlu.edu.vn.

 

                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH