Giới thiệu về Khoa Kỹ thuật Biển

Việt Nam là quốc gia ven biển có đường bờ kéo dài trên 3200 km trải dài suốt dọc đất nước từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. Với diện tích gần gấp ba lần lãnh thổ trên đất liền, vùng biển thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán Quốc gia đang chứa đựng nhiều tài nguyên, tiềm năng phong phú, là cơ sở cho phát triển kinh tế đất nước. Trong xu thế chung của thế giới hiện nay, được sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật cho phép con người mở rộng khai thác tài nguyên vùng ven biển, tiến ra biển đã trở

Việt Nam là quốc gia ven biển có đường bờ kéo dài trên 3200 km trải dài suốt dọc đất nước từ Quảng Ninh đến Kiên Giang. Với diện tích gần gấp ba lần lãnh thổ trên đất liền, vùng biển thềm lục địa thuộc chủ quyền và quyền tài phán Quốc gia đang chứa đựng nhiều tài nguyên, tiềm năng phong phú, là cơ sở cho phát triển kinh tế đất nước. Trong xu thế chung của thế giới hiện nay, được sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật cho phép con người mở rộng khai thác tài nguyên vùng ven biển, tiến ra biển đã trở thành hướng phát triển của nhiều quốc gia.

Hội nghị Trung ương 4, khóa X, đã ra Nghị quyết số 09-NQ/TW "Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020” trong đó xác định: “Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo” và “Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53% – 55% tổng GDP của cả nước".

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho xã hội nhằm khai thác và phát triển bền vững khu vực ven biển và hải đảo là nhiệm vụ quan trọng to lớn và rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay cũng như nhu cầu mai sau. Để khai thác tổng hợp dải đất ven biển phục vụ cho phát triển kinh tế vùng và bảo vệ an ninh chúng ta cần xây dựng các công trình và quản lý khai thác nó với hiệu quả cao, bền vững trên cơ sở xem xét, đánh giá toàn diện để đưa ra giải pháp hợp lý nhất.

Từ những yêu cầu cấp bách trên, được sự quan tâm và chia sẻ trách nhiệm của chính phủ Hà lan, Dự án "Nâng cao năng lực đào tạo ngành Kỹ thuật Bờ biển tại trường Đại học Thủy lợi" đã ra đời. Ngày 19/11/2003 khoa Kỹ thuật Bờ biển chính thức được thành lập. Hiện nay khoa đã được đổi tên thành Khoa Kỹ thuật Biển.

Năm học 2003-2004 đã khai giảng lớp kỹ sư đầu tiên và đang đào tạo theo khung chương trình đã được trường Đại học Thuỷ lợi, bộ Giáo dục - Đào tạo, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, các giáo sư và chuyên gia giảng dạy của Hà Lan và Việt Nam thông qua. Hàng năm tuyển dụng từ một đến hai lớp với số lượng trên dưới 100 sinh viên học hai chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình biển và Quản lý biển và đới bờ.

Bắt đầu từ 2011, Ngoài đào tạo đại học hàng năm Khoa còn tổ chức thi tuyển và mở một lớp cao học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển. Từ năm 2013, Khoa sẽ mở thêm lớp cao học giảng dạy bằng Tiếng Anh với hai nhóm chuyên ngành Kỹ thuật Bờ biển và Quản lý Tổng hợp Vùng bờ trong khuôn khổ của dự án NICHE do Chính phủ Hà Lan tài trợ.