Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
 
 
 

Địa chỉ liên hệ

Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thủy lợi
Địa chỉ:Tầng 3 Nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:(04) 3563 4415
Fax:(04) 3563 4415
E-mail:ktb@wru.vn

 

Bộ môn Quản lý biển và đới bờ
Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thủy lợi
Địa chỉ:Tầng 3 Nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:(04) 3563 9880
Fax:(04) 3563 4415
E-mail:quanlybien@wru.edu.vn

 

Bộ môn Kỹ thuật Công trình biển
Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thủy lợi
Địa chỉ:Tầng 3 Nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:(04) 3563 9881
Fax:(04) 3563 4415
E-mail:ktcongtrinhbien@wru.vn

 

Để liên lạc với từng thành viên trong khoa, xin mời xem danh sách cán bộ và giáo viên của khoa.


Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội


Bản đồ vị trí của trường


Vị trí của trường trên wikimapia

   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn