Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
  Hội nghị/hội thảo 
  Quan hệ hợp tác 
 
 
 

Quan hệ và hợp tác

Việc thành lập khoa được hỗ trợ chính từ dự án "Nâng cao năng lực đào tạo ngành kỹ thuật bờ biển tại đại học Thủy lợi". Kết quả của dự án đã thành lập được khoa, xây dựng chương trình đào tạo cấp bậc đại học, xây dựng cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ giảng dạy, trang thiết bị giảng dạy và các hoạt động khoa học.

Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo cao học tại trường Đại học Thủy lợi và Đại học Tài nguyên và Môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu" nhằm xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo trình độ thạc sỹ bằng tiếng Anh với hai chuyên ngành liên quan của Khoa: Kỹ thuật Công trình Biển và Quản lý Tổng hợp Vùng bờ.

Thông tin về các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế đã được chuyển đến đây.

 

Các đơn vị có quan hệ:


Hội thảo chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật bờ biển tại Đồ Sơn
với sự tham dự của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế


Làm việc với Khoa Công trình thủy, ĐH Hàng Hải

   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn