Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
 
 
 

Học bổng Erasmus Mundus đào tạo Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật và Quản lý Bờ biển và Biển

Uỷ ban Châu Âu (EC) vừa phê chuẩn chương trình đào tạo Thạc sĩ Erasmus Mundus về Kỹ thuật và Quản lý Biển và Bờ biển (CoMEM - Coastal and Marine Engineering & Management). Erasmus Mundus là danh hiệu phê chuẩn chất lượng đã được chứng nhận cho những chương trình "Liên kết đào tạo thạc sĩ đỉnh cao". Chương trình đào tạo Erasmus Mundus ra đời với mục đích là làm cho các chương trình đào tạo cao học ở Châu Âu hấp dẫn hơn để thu hút sinh viên từ các nước bên ngoài Liên minh Châu Âu (EU). Các sinh viên trong các chương trình sẽ theo học các khoá học từ các trường đại học khác nhau. Do đó sinh viên sẽ biết thêm nhiều nước Châu Âu khác nhau hơn. Hàng năm, chương trình sẽ lựa chọn khoảng 20 học viên tài năng từ các nước bên ngoài EU (trong đó có Việt Nam nằm trong 19 nước của 'Asian Windows') cho mỗi ngành học. Năm nay EC đã chọn 23 ngành học khác nhau cho các chương trình. Số sinh viên Việt Nam được cấp học bổng theo học các chương trình này năm học 2006-2007 là 29 người.

Năm học tới, EC sẽ dành khoảng 25 suất học bổng cho chương trình CoMEM. Sinh viên sẽ theo học chương trình này trong 2 năm tại ít nhất 3 trường đại học ở 3 nước Châu Âu khác nhau. Sau khi kết thúc chương trình học tập, sinh viên tốt nghiệp sẽ được tất cả các trường mà sinh viên đó theo học cấp bằng Thạc sĩ Khoa học. Sinh viên sẽ bắt đầu học ở Trondheim (Na Uy), sau đó chuyển sang học tiếp tại TU Delft (Hà Lan). Giai đoạn 3 là sinh viên sẽ tự chọn theo học tại 1 trong 3 trường ở Barcelona (Tây Ban Nha), Southampton (Anh) hay London (Anh). Cuối cùng sinh viên sẽ thực hiện luận án tốt nghiệp tại 1 trong 3 trường đã theo học trước đó. Các trường ở Anh Quốc thường hướng về các khía cạnh môi trường hơn là mặt công nghệ.

Thông tin chi tiết có thể xem tại:
http://ec.europa.eu/education/index_en.html
http://www.comem.tudelft.nl
http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=eac255f0-14cc-43fd-8f93-84d800a29ae3&lang=en

   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn