Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
 
 
 

Hội nghị Quốc tế về Cửa sông và Bờ biển lần thứ II (ICEC-2006) tại Quảng Châu

Trong thời gian từ 28-30/11/2006, Hội nghị Quốc tế lần thứ II về Cửa sông và Bờ biển (ICEC-2006) đã diễn ra tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Hội nghị đã tạo ra một diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý, các kỹ sư, sinh viên để trao đổi các thông tin mới nhất trong nghiên cứu và viễn cảnh tương lai của lĩnh vực này. Chủ đề chính của Hội nghị ICEC-2006 là "Đẩy mạnh nghiên cứu cửa sông và kỹ thuật bờ biển và cải thiện môi trường sinh thái". Ngoài các báo cáo treo, đã có khoảng 100 báo cáo được trình bày trong Hội nghị chia thành các tiểu ban

  1. Các quá trình cửa sông và bờ biển
  2. Môi trường và bảo về môi trường nước vùng cửa sông
  3. Quản lý, duy trì cửa sông và cảng đường thuỷ
  4. Công nghệ mô phỏng và ứng dụng trong nghiên cứu cửa sông
  5. Các vấn đề khác liên quan đến cửa sông và bờ biển
Các giáo viên của Khoa Kỹ thuật Bờ biển đã trình bày trong Hội nghị các báo cáo sau
  1. Mai Van Cong, Marcel J. F. Stive, P.H.A.J.M. Gelder, Coastline changes and coastal protection within the Red River Delta of Vietnam
  2. Thieu Quang Tuan, Marcel J. F. Stive, Henk Jan Verhangen, Breaching valinerability of coastal lagoons during tropical storms-a case study of the hue lagoon
  3. Nghiem Tien Lam, Marcel J. F. Stive, Henk Jan Verhagen, and Zheng Bing Wang, Morphodynamic modelling for Thuan An inlet, Vietnam
  4. Tran Thanh TUNG and Marcel J.F. STIVE, Seasonal closure of tidal inlets and estuaries at the Central Coast of Vietnam
  5. Hitoshi Tanaka, Nguyen Trung Viet, Daisuke Nakayama and Hiroto Yamaji, Monitoring and Modeling of Short-term morphology Change at a River Entrance

Các bài báo trên có thể download trong mục "Các bài báo khoa học" (http://coastal.wru.edu.vn/index.asp?lang=vn&page=papers). Thông tin chi tiết về Hội nghị có thể xem ở http://www.prwri.com.cn.

Hội nghị Quốc tế về Cửa sông và Bờ biển lần thứ III (ICEC-2009) tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2009 ở thành phố Sendai, Nhật Bản.

   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn