Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
 
 
 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT BIỂN LẦN THỨ III

Ngày 14/5/2008 tại trường Đại học Thủy lợi đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu khoa học lần thứ III của sinh viên Khoa Kỹ thuật Biển. Nghiên cứu khoa học đã trở thành một hoạt động truyền thống thu hút ngày càng nhiều sinh viên muốn thử sức mình trong lĩnh vực này, điều này lý giải vì sao “Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ III - khoa Kỹ thuật Biển” lại nhận được nhiều đề tài đến thế (14 đề tài). Các bạn sinh viên thể hiện sự tự tin trong các công trình nghiên cứu của mình. Các báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa B năm nay đã có những tiến bộ vượt bậc cả về nội dung lẫn hình thức; đồng thời các báo cáo này cũng có giá trị áp dụng thực tiễn cao. Danh sách các đề tài báo cáo như sau:
TT Tên đề tài Sinh viên thực hiện Lớp Giáo viên hướng dẫn Đoạt giải
1 Tính xói chân công trình & kiểm tra ổn định bằng Plaxis 8.3 Nguyễn Công Đạt
Trần Minh Công
46B ThS. Nguyễn Bá Tuyên
KS. Lê Tuấn Hải
Giải ba
2 Diễn biến cửa sông Trà Khúc sau trận lũ 11/2005 Ng. Quang Đức Anh
Tống Đức Hiển
Lê Đức Dũng
46B PGS.TS. Vũ Minh Cát
ThS. Nguyễn Quang Chiến
Giải ba
3 Mô hình hóa diễn biến cửa Nhật Lệ Ngô Quang Hiếu
Vũ Tuấn Anh
46B PGS.TS. Vũ Minh Cát
ThS. Nguyễn Quang Chiến
 
4 Đánh giá ảnh hưởng sóng leo trên mái đê và sóng tràn đỉnh đê Nguyễn Thành Luân
Đỗ Duy Thanh
Nguyễn Văn Tiến
46B ThS. Nguyễn Bá Tuyên  
5 Tác dụng giảm sóng trong bão của bãi trước đê và giải pháp bảo vệ bãi Trần Văn Chiển
Ngô Thành Công
Bùi Viết Tuyên
46B ThS. Nguyễn Bá Tuyên  
6 Nghiên cứu diễn biến hình thái đường bờ đảo Cát Hải và đề xuất giải pháp kĩ thuật bảo vệ Phạm Doãn Khánh 45B PGS.TS Lê Xuân Roanh  
7 Phân tích đánh giá nguyên nhân diễn biến hình thái và đề xuất giải pháp công trình bảo vệ bờ biển Hải Thịnh III Trần Quốc Hưng 45B PGS.TS Lê Xuân Roanh  
8 Phân tích đánh giá nguyên nhân diễn biến hình thái và đề xuất giải pháp công trình bảo vệ bờ biển Y Vích Nguyễn Văn Quân
Nguyễn Văn Trường
45B PGS.TS Lê Xuân Roanh
ThS. Nguyễn Quang Chiến
 
9 Ứng dụng mô hình Mike11 nghiên cứu chế độ thủy văn, thủy lực
ngã ba sông Quảng Huế, lưu vực Vũ Gia – Thu Bồn
Vũ Minh Đức 47B ThS. Nguyễn Quang Chiến Giải nhì
10 Ứng dụng mô hình số trị nghiên cứu nước dâng do bão khu vực Hải Phòng Đoàn Văn Long 45B TS. Bùi Xuân Thông
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
 
11 Tính toán kích thước hố xói trước chân công trình sử dụng mô hình toán Wadibe Lê Ngọc Anh 45B TS. Thiều Quang Tuấn Giải nhì
12 Tính toán so sánh phương án sử dụng kết cấu kênh thu nước đỉnh đê giảm lưu lượng sóng tràn và
phương pháp truyền thống trong thiết kế công trình đê biển
Trịnh Công Dân 45B TS. Thiều Quang Tuấn
ThS. Lê Hải Trung
Giải nhất
13 Nghiên cứu sự phát triển hố xói, tính toán ổn định đê biển và đưa ra các giải pháp bảo vệ chân kè Nguyễn Thị Thúy 45B PGS.TS. Vũ Minh Cát
KS. Lê Tuấn Hải
Giải khuyến khích
14 Phân tích tối ưu đê hai tuyến trong trường hợp đê biển cho phép tràn qua Trịnh Thành Giang 45B PGS.TS. Vũ Minh Cát
KS. Lê Tuấn Hải
Giải khuyến khích
   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn