Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
  Sách/Giáo trình 
  Bài báo khoa học 
 
 
 

Các tài liệu đã xuất bản

Giáo trình

 1. Vũ Thanh Ca, 2003. Sóng do gió. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 2. Vũ Minh Cát, 2003. Giới thiệu về Kỹ thuật Bờ biển. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 3. Mai Văn Công, 2003. Phương pháp luận thiết kế. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 4. Mai Văn Công, 2003. Thiết kế theo lý thuyết độ tin cậy. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 5. Phạm Hùng, 2003. Kinh tế và Xã hội học trong Kỹ thuật Bờ biển. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 6. Nguyễn Văn Lai, 2003. Mực nước và dòng chảy. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 7. Phạm Văn Quốc, 2003. Công trình bảo vệ bờ. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 8. Nguyễn Bá Quỳ, 2003. Quản lý dải ven biển. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 9. Lê Xuân Roanh, 2003. Quy hoạch và ra quyết định. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 10. Lê Đình Thành, 2003. Sinh thái biển. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 11. Nguyễn Phương Thảo, 2003. Vận tải thuỷ. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

 12. Trần Thanh Tùng, Jan van de Graaff, 2003. Hình thái bờ biển. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.

Các bài báo khoa học

   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn