Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
 
 
  Danh mục tài liệu 
  Bài giảng 
  Tham khảo 
  Tạp chí 
  Đồ án 
  Thuật ngữ 
  Dữ liệu 
  Phần mềm 
  Điểm thi 
  Liên kết 
 

Học liệu Kỹ thuật Bờ biển

Bài giảng các môn học

Hướng dẫn thực hành Kỹ thuật Bờ biển 

Tài liệu chuyên đề

 1. Hải dương học

  1. Geography and Oceanography (Oregon State University - OSU) - Bài giảng Địa lý và Hải dương học, Oregon State University

 2. Các quá trình ven bờ

  1. An overview of nearshore processes (by Rob Holman, OSU) - Tổng quan về các quá trình ven bờ của Rob Holman, Oregon State University
  2. Coastal & Nearshore Erosion and Storm Events

 3. Thuỷ triều

  1. Tide and tide prediction resource directory links (by Peter Brueggeman, University of California) - Thư mục liên kết về thuỷ triều và dự tính thuỷ triều

 4. Sóng

 5. Sóng thần

 6. Bão và thời tiết

   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn