Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
 
 
  Danh mục tài liệu 
  Bài giảng 
  Tham khảo 
  Tạp chí 
  Đồ án 
  Thuật ngữ 
  Dữ liệu 
  Phần mềm 
  Điểm thi 
  Liên kết 
 

Phần mềm

Bộ phần mềm tích hợp

 1. Delft3D -  Bộ phần mềm mô hình hoá thuỷ lực, lan truyền chất, sóng, vận chuyển bùn cát, biến đổi đáy của WL | Delft Hydraulics, Hà Lan
 2. MIKE 21 -  Bộ phần mềm mô hình hoá thuỷ lực, lan truyền chất, sóng, vận chuyển bùn cát, biến đổi đáy của DHI, Đan Mạch
 3. SMS -  Bộ phần mềm mô hình hoá thuỷ lực, lan truyền chất, sóng, vận chuyển bùn cát, biến đổi đáy.
 4. Java Applets for Coastal Engineering -  Các ứng dụng nhỏ Java Applet cho tính toán Kỹ thuật Bờ biển.

Trợ giúp thiết kế

 1. CRESS -  Coastal and River Engineering Support System - Hệ thống trợ giúp Kỹ thuật Sông và Bờ biển.
 2. WADIBE  (WAve - DIke - BEach: Sóng - Đê - Bãi) -  Chương trình hỗ trợ tính toán thiết kế công trình bảo vệ bờ của Khoa KT Biển ĐH Thủy Lợi, giao điện tiếng việt Unicode Tải xuống chương trình phiên bản cập nhật ngày 01/10/2010 cùng với hướng dẫn sử dụng miễn phí.
 3. FFC 2008  -  Chương trình phân tích và vẽ tần suất các đặc trưng khí tượng, thuỷ văn, hải văn.

Mô hình động lực học – hình thái Biển

 1. BARBRE (Barrier Breaching) -  Mô hình động lực học hình thái mô phỏng dự báo quá trình xói vỡ đê cát/dải cát do nước tràn
  (phát triển: Khoa KTB – Đại học Thủy Lợi). Xem giới thiệu và minh họa.
 2. LOBARM (Low-crested Barrier Response Model) -  Mô hình động lực học phản ứng hình thái: mô phỏng dự báo quá trình xói lở (gồm cả sóng xói tràn và phát triển kênh vỡ) bãi biển cồn cát, dải cát trong điều kiện bão và gió mùa
  (phát triển: Khoa KTB – Đại học Thủy Lợi). Xem giới thiệu và minh họa.

Các mô hình thuỷ động lực học đa chiều

 1. POM -  The Princeton Ocean Model - Mô hình toán thuỷ động lực học được phát triển bởi Đại học Princeton
 2. HAMSOM -  HAMburg Shelf Ocean Model - Mô hình toán thuỷ động lực học được phát triển bởi Đại học Hamburg
 3. SHORECIRC -  Quasi-3D Nearshore Circulation Model - Mô hình toán thuỷ động lực học giả 3 chiều vùng ven bờ
 4. XBeach -  XBeach, mô hình thuỷ động lực hai chiều có tính đến biến đổi địa hình đáy, áp dụng tính toán mô phỏng cho các vùng bờ biển.

Các phần mềm thuỷ lực 1 chiều

 1. MIKE 11 -  Bộ phần mềm mô hình hoá 1 chiều thuỷ lực và truyền chất trong mạng sông.
 2. SOBEK -  Bộ phần mềm mô hình hoá 1 chiều và 2 chiều thuỷ lực và truyền chất trong mạng sông, tràn lũ và ngập lụt vùng đồng bằng, biến đổi đáy.
 3. DUFLOW -  Phần mềm mô hình hoá 1 chiều thuỷ lực và truyền chất trong mạng sông. Có tương tác với mô hình mưa - dòng chảy và nước ngầm.
 4. HEC-RAS -  Phần mềm mô hình hoá 1 chiều thuỷ lực mạng sông.

Thuỷ triều

 1. Tra cứu địa danhdự tính thuỷ triều trực tuyến cho vùng biển Việt Nam. 

Sóng

 1. SWAN -  Mô hình hoá lan truyền và biến đổi của sóng.
 2. HISWA -  Mô hình hoá lan truyền và biến đổi của sóng.
 3. WAM -  Mô hình hoá lan truyền và biến đổi của sóng.
 4. WAVE WATCH-III -  Mô hình hoá lan truyền và biến đổi của sóng.
 5. REF/DIF -  Mô hình tính toán khúc xạ và nhiễu xạ sóng.
   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn