Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
  Chủ đề quan tâm 
  Đề tài cho SV 
 
 
 

Các chủ đề đang được quan tâm nghiên cứu

 • Thuỷ triều Biển Đông, thuỷ triều trong các sông và vùng cửa sông
 • Thuỷ động lực học vùng ven biển dưới tác động của thuỷ triều, sóng, gió, nước dâng do bão và dòng chảy từ các sông
 • Mô hình các cơn bão và nước dâng do bão
 • Lan truyền và biến đổi của sóng trong các vùng nước ven bờ
 • Vận chuyển bùn cát ven biển, xói lở và biến đổi hình thái bờ biển
 • Biến đổi các cửa sông vùng triều
 • Chất lượng nước các vùng ven biển
 • Quan trắc và giám sát môi trường
 • Thiết kế các công trình ven biển theo lý thuyết độ tin cậy
 • Các giải pháp bảo vệ bờ biển
 • Ổn định của các công trình, bảo vệ chân và mái công trình
 • Tối ưu hóa thiết kề hệ thống công trình bảo vệ bờ và phòng chống thiên tai trên cơ cở lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro
 • Xác đình điều kiện biên thủy đông lực tác dụng lên công trình biển, ứng dụng cho bờ biển Việt Nam
 • Xói lở và phá vỡ các cồn cát ven biển
 • Ngập lụt vùng ven biển
 • Quản lý dải ven biển


Nghiên cứu cơ chế vỡ cồn cát ven biển trong phòng thí nghiệm


Nghiên cứu tác dụng giảm sóng tràn bằng cỏ vetiver trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Chủ trương của Khoa Kỹ thuật Biển là nghiên cứu khoa học của sinh viên không chỉ diễn ra theo phong trào trước mỗi đợt Hội nghị KHSV mà cần có sự quan tâm, đầu tư lâu dài một cách liên tục theo một quá trình đi lên. Do vậy xin đề nghị các thầy, cô và các em sinh viên trong Khoa và trong trường có các hướng đề tài nghiên cứu khoa học hay các quan tâm hãy liên hệ Văn phòng Khoa trực tiếp hoặc thông qua email.
(Xem danh sách đề tài hiện cócác đề tài đã thực hiện...)

   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn