Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
 
 
  Danh mục tài liệu 
  Bài giảng 
  Tham khảo 
  Tạp chí 
  Đồ án 
  Thuật ngữ 
  Dữ liệu 
  Phần mềm 
  Điểm thi 
  Liên kết 
 

Học liệu Kỹ thuật Bờ biển

Phân chia theo thể loại

  1. Bài giảng và các tài liệu chuyên đề
  2. Danh mục sách lưu trữ ở Thư viện của Khoa
  3. Sách điện tử
  4. Tạp chí
  5. Thuật ngữ chuyên ngành
  6. Dữ liệu, dự tính thuỷ triều trực tuyến
  7. Phần mềm, mô hình toán
  8. Kết quả học tập và điểm thi
  9. Nghiên cứu khoa học sinh viên
  10. Các nguồn tham khảo khác

Phân chia theo môn học

   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn