Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
 
 
 

Tạp chí khoa học kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường, Số 23, 11/2008

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học
Kỷ niệm 5 năm thành lập Khoa Kỹ thuật Biển
(2003-2008)

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2008

Mục lục

 Phần I. Thuỷ động lực học biển và vùng bờ

1

 Nước dềnh do sóng tại các cửa sông ở Nhật Bản

Hitoshi Tanaka, Nguyễn Xuân Tính

5

 

2

 Cơ học của sóng nội lan truyền trên địa hình có độ dốc thay đổi

Motohiko Umeyama

13

 

3

 Thảm hoạ sóng thần dọc bờ biển Việt Nam

Vũ Thanh Ca, Nguyễn Đình Xuyên

24

 

4

 Mô hình hoàn lưu nước vùng cửa sông ven biển chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều

Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương

33

5

 Dự báo nước dâng do bão ven biển Việt Nam bằng mô hình Delft3D sử dụng kết quả của mô hình khí tượng RAMS

Nguyễn Thọ Sáo

39

6

 Phương pháp xác định mực nước dâng cực đại có thể xẩy ra do bão tại khu vực công trình đê biển

Bùi Xuân Thông, Nguyễn Văn Lai

48

 

7

 Tính toán các thông số sóng do bão và gió mùa phục vụ thiết kế đê biển

Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Khắc Nghĩa, Dương Công Điển

58

 

8

 Phương pháp xác định vùng nguy cơ ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam

Vũ Thanh Ca, Hoàng Đức Cường, Trần Hồng Thái, Nguyễn Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Đào

67

 

9

 Phân tích một số đặc trưng động lực ảnh hưởng đến diễn biến hình thái cửa sông Đà Rằng, tỉnh Phú Yên

Phạm Thu Hương, Vũ Thanh Ca

76

 

 Phần II. Vận chuyển bùn cát và hình thái bờ biển

1

 Tổng quan về các quan hệ kinh nghiệm giữa mặt cắt ngang cửa vịnh triều và lăng trụ triều

Marcel J.F. Stive và R.D. Rakhorst

89

 

2

 Bờ biển cân bằng ở các tỉnh Nam Trung Bộ Việt Nam

Đặng Văn Tỏ

95

3

 Mô hình hóa hình thái động lực luồng ra - vào cửa Thuận An

Nguyễn Thị Việt Liên, Nguyễn Mạnh Hùng, Dương Công Điển

103

 

4

 Thuỷ động lực học và động lực học hình thái của hệ thống cửa vịnh triều chịu tác động theo mùa

Nghiêm Tiến Lam, Marcel J.F. Stive, Zheng Bing Wang, Henk Jan Verhagen, Vũ Thị Thu Thuỷ

114

 

5

 Nghiên cứu biến đổi địa hình đáy vùng cửa sông Nhật Lệ và tác động của các giải pháp công trình bằng mô hình Delft3D

Nguyễn Quang Lương

125

 

6

 Tính toán vận chuyển bùn cát và nguyên nhân bồi lấp cửa Mỹ Á

Nghiêm Tiến Lam, Lê Đình Thành, Vũ Minh Cát, Vũ Thị Thu Thuỷ

133

 

7

 Một số kết quả nghiên cứu xói lở, bồi tụ vùng ven bờ khu vực Hải Phòng

Trần Anh Tú, Trần Đức Thạnh

143

8

 Ứng dụng mô hình số địa hình đánh giá diễn biến bồi - xói khu vực cửa sông ven biển Cửa Việt qua các thời kỳ

Đào Đình Châm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Cư

151

9

 Sử dụng phần mềm mã nguồn mở để mô phỏng động lực học vùng cửa sông

Nguyễn Quang Chiến

160

 

10

 Diễn biến lòng dẫn hệ thống sông hạ du sông Đồng Nai-Sài Gòn và kiến nghị các giải pháp phòng tránh

Hoàng Văn Huân

167

 

 Phần III. Công trình biển và ven bờ

1

 Các giải pháp bảo vệ bờ biển

Krystian Pilarczyk

181

 

2

 Hệ thống hai tuyến đê biển Việt Nam

Gerrit Jan Schiereck, Nguyễn Bá Quỳ

189

 

3

 Cơ sở khoa học xác định tuyến đê biển ở Việt Nam

Nguyễn Bá Quỳ, Vũ Thanh Te, Marten Hillen, Gerrit Jan Schiereck

197

 

4

 Tiếp cận phân tích rủi ro trong xác định tiêu chuẩn an toàn cho các công trình chống ngập lụt ven biển Việt Nam

Mai Văn Công, Mai Cao Trí, Nguyễn Bá Quỳ, J.K. Vrijling

204

 

5

 Kết quả nghiên cứu sóng tràn trên máng sóng tại Đại học Thuỷ lợi

Vũ Minh Cát, Thiều Quang Tuấn, Lê Hải Trung

217

6

 Khả năng áp dụng mô hình vật lý trong nghiên cứu xói chân đê biển ở Việt Nam

Lê Hải Trung, Nguyễn Quang Lương, Lê Xuân Roanh

225

 

7

 Nghiên cứu xói chân đê trong bão bằng mô hình toán

Thiều Quang Tuấn, Nguyễn Quang Lương, Lê Ngọc Anh

235

 

8

 Cơ chế phá hoại đê biển do sóng trong trường hợp có bão lớn

Nguyễn Văn Thìn, Ngô Trí Viềng, Nguyễn Bá Quỳ

244

 

9

 Kinh nghiệm thiết kế, thi công đê bằng tàu hút bùn qua một số công trình thực tế

Nguyễn Quốc Dũng, Khổng Trung Duân

257

 

10

 Khống chế chất lượng và công nghệ xử lý nền trong thi công đê trên nền đất yếu

Lê Xuân Roanh

264

 

11

 Ứng dụng kỹ thuật mô phỏng buồng lái trong thiết kế luồng vào cảng

Nguyễn Văn Ngọc, Hoàng Hồng Giang

273

 

12

 Đề xuất khả năng ứng dụng khoa học công nghệ mới vào bảo vệ bờ cửa sông, ven biển khu vực Gành Hào - Bạc Liêu

Hoàng Văn Huân, Phạm Chí Trung

281

 

 Phần IV. Quản lý Biển và Đới bờ

1

 Quản lý tổng hợp đới ven bờ biển ở Việt Nam: mô hình và triển vọng

Nguyễn Tác An, Nguyễn Kỳ Phùng, Trần Bích Châu

297

2

 Quản lý tổng hợp đới bờ, hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam

Hứa Chiến Thắng

305

 

3

 Những vấn đề quản lý tổng hợp vùng bờ Miền Trung và các đề xuất

Lê Đình Thành, Nguyễn Thị Thế Nguyên

314

 

4

 Ứng dụng thông tin viễn thám và GIS trong nghiên cứu, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường ở vùng ven biển và hải đảo

Phạm Quang Sơn

321

 

5

 Cơ sở khoa học góp phần xác định nguồn ô nhiễm dầu vùng ven bờ, cửa sông Việt Nam

Bùi Xuân Thông, Nguyễn Quang Minh

328

 

6

 Một số kết quả nghiên cứu về thủy sinh vùng cửa sông ven Biển Tây thuộc bán đảo Cà Mau phục vụ yêu cầu phát triển thủy sản

Lương Văn Thanh

337

 

 

 Author index

 

   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn