Trang tin |  Giới thiệu |  Đào tạo |  Nghiên cứu |  Hợp tác |  Đã xuất bản |  Học liệu |  Liên hệ
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1
175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Tel.: (04) 3563 4415
Fax: (04) 3563 4415
E-mail: ktb@wru.vn
Quản trị web: coastal@wru.edu.vn
  Mục tiêu 
  Chương trình 
 
 
 

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo kỹ sư Ngành Kỹ thuật Biển bao gồm 2 chuyên ngành:

Thời lượng toàn khóa học bao gồm 145 tín chỉ, học tập trung trong 4.5 năm.


Những sinh viên đầu tiên của Khoa Kỹ thuật Biển


Tổng kết năm học 2003-2004

   

 

© Khoa Kỹ thuật Biển, Trường Đại học Thuỷ lợi
Địa chỉ: Tầng 3 nhà C1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3563 4415   Fax: (04) 3563 4415    E-mail: coastal@wru.edu.vn