Chương trình WADIBE

Giới thiệu

WADIBE là viết tắt của WAve - DIke - BEach, nghĩa là Sóng - Đê - Bãi, cũng là 03 tab module chính của chương trình. Mối liên hệ chặt chẽ và tương tác Thủy động lực học-Công trình-Hình thái giữa ba “pha” này chính là cảm hứng cho sự phát triển chương trình. WADIBE được phát triển bởi Bộ môn Kỹ thuật Công trình biển – Khoa Kỹ thuật Biển nhằm hỗ trợ cho công tác giảng dạy và bổ trợ kiến thức về KTBB cho các cán bộ làm công tác tư vấn thiết kế các công trình bảo vệ bờ. WADIBE là chương trình miễn phí.

Người sử dụng cần có những kiến thức cơ bản về KTBB để sử dụng chương trình một cách chính xác. Tập thể tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào từ việc ứng dụng chương trình của người sử dụng. 

Chương trình vẫn luôn được phát triển, bổ sung và hoàn thiện thêm những chức năng khác. Đây là phiên bản đầu nên không tránh được những sai sót, tập thể tác giả mong muốn các góp ý từ người sử dụng nhằm hoàn thiện chương trình. Ý kiến góp ý hoàn thiện chương trình xin gửi về: 

PGS.TS. Thiều Quang Tuấn

Bộ môn Kỹ thuật Công trình Biển

Khoa Kỹ thuật Biển - Đại học Thủy Lợi

175 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

Tel. 024 35634415

Email: Tuan.T.Q@tlu.edu.vn 

Lịch sử phát triển

-         Phiên bản đầu tiên Wadibe V.1.0 phát hành 12/2007

-         Phiên bản cập nhật, vá lỗi  V.1.0 phát hành 10/2010

-         Phiên bản cập nhật, vá lỗi  V.1.4 phát hành 2015

Download và cài đặt

- Tải xuống Giới thiệu và hướng dẫn Wadibe

- Tải xuống Wadibe kèm theo hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: bạn cần account admin để cài chương trình. Hướng dẫn sử dụng và các tài liệu đi kèm khác sẽ tự động sao chép vào thư mục cài.