Nguồn dữ liệu trực tuyến phục vụ ngành kĩ thuật biển

Liệt kê một số nguồn dữ liệu miễn phí phục vụ chuyên ngành.

Trong mọi dự án nghiên cứu ứng dụng thuộc chuyên ngành kĩ thuật biển, nguồn số liệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Việc đo đạc mới những số liệu này tốn nhiều kinh phí, nhưng để đánh gía sơ bộ ta vẫn có thể sử dụng tốt những số liệu được phát hành miễn phí trên web. Sau đây là một số nguồn dữ liệu ta có thể khai thác (một số yêu cầu đăng kí tài khoản, nhưng đều miễn phí):

  • - Địa hình đáy biển: GEBCO
  • - Địa hình mặt đất và đáy biển: SRTM30
  • - Thủy triều đại dương: TPXO atlas
  • - Sóng và gió biển: NOAA WaveWatch 
  • - Khí tượng, hải văn: ECMWF
  • - Ảnh vệ tinh Sentinel từ ESA

Khối lượng dữ liệu có thể khá lớn và sẽ cần phải trích lọc trước khi đưa vào phân tích tính toán. Hi vọng các bạn sẽ tận dụng được tốt nguồn số liệu này.

 

  • Biên soạn: Khoa Kỹ thuật Biển