Hội nghị khoa học sinh viên năm 2018

Trong năm 2017, các nhóm sinh viên khoa Kĩ thuật Biển đã nỗ lực nghiên cứu và hoàn thành các đề tài của mình. Các bạn sinh viên năm thứ 4-5 đã ứng dụng được những kiến thức đã học trên lớp, đồng thời tăng cường kĩ năng hữu ích như: tra cứu tài liệu, hợp tác theo nhóm.

Tại buổi hội nghị, mỗi nhóm thuyết trình trong vòng 10 phút, tiếp theo là 10 phút hỏi đáp giữa giáo viên với nhóm. Không khí trong phòng giảng đường rất sôi nổi và do được tổ chức trong phòng rộng, nhiều bạn SV khoá 55 và 56 đã đến theo dõi. Các đề tài nghiên cứu (liệt kê trong bảng sau) đều có hàm lượng khoa học và ý nghĩa thực tiễn. Các thầy cô trong khoa đã đánh giá các bài dựa theo nhóm các tiêu chuẩn:

  • Có phương pháp nghiên cứu phù hợp
  • Có thể tái lập được (reproducible): kết quả không bị làm sai lệch
  • Có tính mới (novel)
  • Có hàm lượng đủ (non-trivial): nghĩa là không giải quyết các vấn đề quá nhỏ hay hiển nhiên.

TT Thời gian Nhóm SV GV hướng dẫn Đề tài GV phản biện
1 13h30 - 13h50 Nguyễn Tất Duy, Bùi Công Nhật Nguyễn Q. Chiến Đánh gía mức độ xói lở bờ biển do sóng và nước biển dâng cho một số địa phương Trung Bộ Vũ Minh Cát
2 13h50 - 14h10 Trần Thị Duyên Nghiêm T. Lam Tính toán nước dâng do bão các tỉnh ven biển khu vực vịnh Bắc Bộ Nguyễn T.P. Thảo
3 14h10 - 14h30 Tô Duy Hoàn Nghiêm T. Lam Nghiên cứu yếu tố thủy động lực và sóng cửa Mỹ Á, Quảng Ngãi bằng mô hình MIKE 21 Vũ Minh Cát
4 14h30 - 14h50 Lưu Huy Hoàng Nguyễn T.P. Thảo Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu các phương án bảo vệ bờ biển Nam Định Nghiêm T. Lam
5 14h50 - 15h10 Mai Duy Khánh Vũ Minh Cát Nghiên cứu giải pháp xây dựng Cảng X, Quảng Ninh Nghiêm T. Lam
6 15h10 - 15h30 Nguyễn T.N. Vân, Đào Thị Hòa, Nguyễn T.K. Trang Nghiêm T. Lam Nghiên cứu lan truyền nhiệt ở Vịnh Cửa Lục Nguyễn Q. Chiến
7 15h30 - 15h50 Trần Thị Hạnh, Mai Duy Khánh, Nguyễn V. Quyết Lê Hải Trung Đặc trưng của đất mái đê trồng cỏ Nguyễn Q. Chiến

Cuối cùng, khoa Kĩ thuật biển ghi nhận sự tham gia đóng góp của các tất cả các bạn sinh viên, và đã trao hai giải thưởng cho hai nhóm sinh viên 56B với các đề tài:

  • Nghiên cứu lan truyền nhiệt ở Vịnh Cửa Lục
  • Đặc trưng của đất mái đê trồng cỏ.

Hai nhóm này sẽ đại diện cho các bạn sinh viên khoa tham gia NCKH SV cấp trường vào tháng 4/2018.

~ Nguyễn Quang Chiến (nguồn tin từ trang coastalstudy.info)