Giáo trình đã xuất bản

Giáo trình là những tài liệu không thể thiếu trong lớp học. Ở khoa Kỹ thuật biển, những tài liệu giáo trình đã được tập thể giảng viên biên soạn với sự hợp tác của các đồng nghiệp Hà Lan.

Danh sách các giáo trình được sử dụng tại khoa:

 1. Vũ Thanh Ca, 2003. Sóng do gió. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội
 2. Vũ Minh Cát, 2003. Giới thiệu về Kỹ thuật Bờ biển. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 3. Mai Văn Công, 2003. Phương pháp luận thiết kế. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 4. Mai Văn Công, 2003. Thiết kế theo lý thuyết độ tin cậy. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 5. Phạm Hùng, 2003. Kinh tế và Xã hội học trong Kỹ thuật Bờ biển. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 6. Nguyễn Văn Lai, 2003. Mực nước và dòng chảy. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 7. Phạm Văn Quốc, 2003. Công trình bảo vệ bờ. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 8. Nguyễn Bá Quỳ, 2003. Quản lý dải ven biển. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 9. Lê Xuân Roanh, 2003. Quy hoạch và ra quyết định. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 10. Lê Đình Thành, 2003. Sinh thái biển. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 11. Nguyễn Thị Phương Thảo, 2003. Vận tải thuỷ. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 12. Trần Thanh Tùng, Jan van de Graaff, 2003. Hình thái bờ biển. Đại học Thuỷ lợi. Hà Nội.
 13. Vũ Minh Cát, 2014. Giáo trình cơ sở kĩ thuật bờ biển. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 14. Trần Thanh Tùng, Nguyễn Quang Chiến, 2014. Hình thái bờ biển (ấn bản 2). NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
 15. Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Lai, 2015. Giáo trình Mực nước - Dòng chảy. NXB Bách Khoa.