Diễn đàn khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai ở Việt Nam

Tóm tắt: Tổ chức tại Viện hàn lâm khoa học Việt Nam, diễn đàn khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai đã thảo luận các nguồn dữ liệu, các công nghệ dự đoán mức độ thiên tai cũng như tổ chức ứng phó, cứu trợ trong thiên tai.

Sáng ngày 22-11-2018 tại Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam đã tổ chức diễn đàn khoa học về vấn đề dự báo ứng phó thiên tai. Tham dự diễn đàn có các nhà quản lý, chuyên gia về nhiều lĩnh vực thiên tai của các đơn vị nghiên cứu trên cả nước đến từ nhiều đơn vị như: Viện Địa lý, Viện Cơ học, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Tổng cục Phòng chống Thiên tai, trường Đại học Tài nguyên Môi trường và trường Đại học Thuỷ lợi.

Sau phần khai mạc, buổi toạ đàm tiếp diễn với loạt bài tham luận nhằm trình bày thông tin tổng quan về các lĩnh vực trong công tác phòng chống thiên tai. Trong số các tham luận, ông Vũ Anh Tuân (Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) trình bày các nguồn dữ liệu ảnh viễn thám phục vụ ứng phó thiên tai, và hệ thống dữ liệu datcube.vn. Ông Đinh Văn Mạnh (Viện Cơ học) đã trình bày một loạt những dự án và sản phẩm hữu hiệu giúp tính toán nước dâng do bão biển, sóng ven bờ, lan truyền dầu, lũ sông và lụt lội, lũ quét, ổn định đê đập, hệ thống giám sát kết cấu. Ông Đỗ Huy Cường nhấn mạnh các loại hình tai biến ven biển như xói lở, bồi tụ, xâm nhập mặn, v.v.

Diễn đàn kết thúc với phần thảo luận giữa ban chủ tịch và các đại biểu. Ngoài những hỏi đáp về thông số của ảnh viễn thám, đại biểu còn nghe ông Nguyễn Trường Sơn (Tổng cục Phòng chống Thiên tai) nhận định về những hạn chế và phương hướng phát triển trong lĩnh vực. Ông Đinh Văn Mạnh nêu vấn đề khi dự báo lũ quét, những thông số về địa chất, địa mạo cần được thu thập và phân tích có hệ thống thì mới có thể dự báo tốt. Ông Nguyễn Xuân Anh nhận định về quy trình cảnh báo động đất, sóng thần: thông thường mới dự đoán về quy mô nhưng không chính xác về thời điểm xảy ra – vốn rất quan trọng đối với công tác dự báo thiên tai.

Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu phát biểu kết thúc diễn đàn, nhận định rằng không chỉ nghiên cứu tốt mà cần thêm những dự án thí điểm, tiến tới dự báo phòng chống thiên tai có hệ thống trên cả nước. Trong đó, nói riêng công nghệ viễn thám cần được phát triển mạnh, đây là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Biên tập: Khoa Kỹ thuật Biển.