Hội thảo quốc tế về xói lở ICSE 2018

Hội thảo xói lở, tổ chức tại Đài Bắc 5-8/11/2018 là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học và kĩ sư trao đổi kinh nghiệm chuyên ngành.

Đây là kì hội thảo thứ 9 về chủ đề này. Các chủ đề rộng trong hội thảo ICSE bao gồm những hiện tượng cơ bản về xói lở, mô hình hóa (cả mô hình vật lý và số trị) về qúa trình xói lở, cùng những ứng dụng kĩ thuật có liên quan. Các hội thảo ICSE luôn được đông đảo nhà khoa học và kĩ sư các lĩnh vực kĩ thuật xây dựng, thủy lực, kĩ thuật bờ biển và hải dương đến dự. Một trong những điểm mạnh của hội thảo này là sự hợp tác liên ngành giữa địa kĩ thuật và thủy lực.

Loạt hội thảo ICSE được khởi xướng bởi Hiệp hội Quốc tế Cơ học đất và địa kĩ thuật (ISSMGE) vào năm 2002 và hiện nay được duy trì bởi Ủy ban kĩ thuật TC213 (xói lở). Trường Đại học Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan, hân hạnh được thay mặt TC213 tổ chức ICSE 2018.

Một số mốc thời gian quan trọng:

  1. Ngày bắt đầu nộp tóm tắt 1/7/2017
  2. Ngày kết thúc nộp tóm tắt 31/12/2017
  3. Ngày hội thảo 5-8/11/2018.