Lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức

Lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức

Lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức

Ngày 25/09/2009, Chi bộ Đảng khoa Kỹ thuật Biển đã tổ chức lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Quốc Cường - sinh viên lớp 47B - vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 2 năm học vừa qua, đồng chí Nguyễn Quốc Cường đã cố gắng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích trong học tập và công tác. Trong 4 kỳ liên tiếp của 2 năm học gần đây, đồng chí Cường luôn đạt điểm tổng kêt học tập trên 7,0. Đồng chí Cường cũng đảm nhận nhiệm vụ lớp trưởng lớp 47B từ năm học 2007 – 2008 và gương mẫu trong các phong trào hoạt động của trường và của khoa.

Đến dự buổi kết nạp Đảng và chúc mừng đồng chí Cường được vinh dự đứng trong hang ngũ của Đảng có các thầy giáo PGS. TS. Vũ Minh Cát và PGS. TS. Lê Xuân Roanh, đại diện cho Đảng uỷ trường và khoa, các thầy cô trong khoa, Liên chi Đoàn, các chi đoàn trong Khoa và nhiều đoàn viên là các sinh viên tiêu biểu. Sau lễ kết nạp đảng viên mới là thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho hai đồng chí đảng viên dự bị thuộc lớp 47B là Vũ Minh Đức và Nguyễn Thuý Hằng.

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức cho ba đồng chí thuộc Liên chi đoàn Khoa Kỹ thuật Biển không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp của các đồng chí đảng viên mới và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Khoa mà còn có tác dụng to lớn trong việc động viên các đồng chí đoàn viên ưu tú phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong học tập và công tác.

Bài và ảnh: Đào Hoàng Tùng