Vietnamese Enlish WRU TU Delft UNESCO-IHE WL|Delft Hydraulics
 
 
 
 

Giới thiệu


Steering Committee (2005)

 

Chính phủ Việt Nam nhận thức được rằng quản lý nguồn nước là là vấn đề tiên quyết đảm bảo phát triển bền vững kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp, phát triển đô thị, sức khoẻ cộng đồng, cải thiện mức sống và giảm đói nghèo. Luật nước đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào tháng V/1998. Chúng ta thấy rằng cần phải phát triển đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ để thực hiện một cách hiệu quả theo các nội dung của luật nước. Các chương trình mục tiêu của Chính phủ đều hướng tới mục đích đáp ứng các vấn đề nêu trên, trong đó hợp tác đa phương và song phương đã và đang mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

Việt nam có hơn 3260 km bờ biển với hàng trăm cửa sông lớn nhỏ đổ ra biển. Các trung tâm kinh tế xã hội bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, hải cảng, thuỷ sản v.v... đóng góp tỷ trọng kinh tế lớn cho đất nước tập trung ở dải ven biển. Tuy nhiên, việc qui hoạch, phát triển, khai thác và quản lý dải ven biển chưa được chú trọng đúng mức.

Để khai thác thế mạnh vùng ven biển phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước cần phải đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức đầy đủ về dải ven biển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT) và trường Đại học Thuỷ lợi (ĐHTL) đã chính thức đề nghị chính phủ Hà Lan giúp đỡ thành lập khoa kỹ thuật bờ biển, đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế kỹ thuật lĩnh vực kỹ thuật bờ biển tại trường ĐHTL.

Trong chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Bộ NN & PTNT và ĐHTL tại Hà Lan vào tháng 12/1998, biên bản ghi nhớ đã được ký giữa ĐHTL với các cơ quan khoa học tại Delft (Delft Cluster) về việc hợp tác giúp đỡ đào tạo. Các bên biểu lộ sự hiểu biết lẫn nhau trong việc hỗ trợ thành lập khoa và chương trình đào tạo kỹ thuật bờ biển tại ĐHTL Hà Nội, Việt Nam.

Tiếp theo đoàn chuyên gia của Trung tâm Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế (CICAT) thuộc trường Đại học Công nghệ Delft (DUT) đã thăm và khảo sát tình hình vào tháng 01/1999. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên đã (i) Tổ chức hội thảo xem xét sự cần thiết đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật bờ biển tại ĐHTL và (ii) CICAT giúp đỡ trường ĐHTL xây dựng văn kiện dự án đệ trình lên chính phủ 2 nước. Văn kiện dự án đệ trình cho chính phủ 2 nước vào tháng 1/2000 và Văn kiện bổ sung vào tháng 6/2000, trong đó trình bày một số thay đổi trong văn kiện gốc và một số vấn đề được xác định chi tiết hơn.

Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo ngành kỹ thuật bờ biển tại trường Đại học Thuỷ lợi” (HWRU/CE) có 3 mục tiêu chính:

 • Phát triển chương trình đào tạo
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Xây dựng thể chế bao gồm cung cấp trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học ; thành lập phòng thí nghiệm thuỷ lực và trung tâm GIS, viễn thám ; tăng cường năng lực quản lý dự án và quản lý các đơn vị khoa học công nghệ trong trường.
 • Dự án mở ngành kỹ thuật bờ biển tại trường Đại học Thuỷ lợi do Bà M.P.A Frank, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, thay mặt vương quốc Hà Lan và Thứ Trưởng Phạm Hồng Giang thay mặt chính phủ Việt Nam ký kết ngày 28 tháng 3 năm 2001. Dự án thực hiện trong 4 năm bắt đầu từ ngày 1/4/2001. Ngành kỹ thuật bờ biển sẽ đào tạo 2 chuyên ngành là kỹ thuật xây dựng công trình vùng ven biển và quản lý tổng hợp dải ven bờ.

  Thông tin cơ bản về dự án

  Tên dự án (tiếng Việt):Nâng cao năng lực đào tạo ngành kỹ thuật bờ biển tại trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội
  Tên dự án (tiếng Anh):Upgrading the Training Capacity in Coastal Engineering, Hanoi Water Resources University (HWRU/CE).
  1. Địa điểm thực hiện:Trường Đại học Thuỷ lợi,
  175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
  2. Nhà Tài trợ: Bộ Hợp tác Phát Triển Hà Lan
  3. Cơ quan chủ quản:Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.
  Điện thoại: 04.8.468160    Fax: 04.8454319
  4. Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thuỷ lợi, Hà Nội
  Điện thoại: 04.5.635835    Fax: 04.5.635832
  5. Cơ quan trợ giúp kỹ thuật:Các đối tác Delft

  Trường Đại học Công nghệ Delft (DUT)
  Postbus 5048, 2600 GA DELFT, The Netherlands
  Stevinweg 1, 2628 LL DELFT

  Khoa kỹ thuật dân dụng và Địa Kỹ thuật
  Bộ môn công trình ngoài khơi và thuỷ lợi
  GS..Ir. K. d'Angremond, GS.TS.Ir. M.J.F.Stive (Giám đốc dự án)
  Telephone: +31 297 593205
  Email: k.dangremond@xs4all.nl , m.j.f.stive@citg.tudelft.nl

  Trung tâm quản lý hợp tác quốc tế (CICAT)
  Ô.H.P.S. Althuis (điều phối viên dự án)
  Telephone: +31 15 278 7001
  Telefax: +31 15 278 1179
  E-mail: p.althuis@cicat.tudelft.nl

  Trường Đại học quốc tề về cơ sở hạ tầng, thuỷ lợi và môi trường (UNESCO-IHE)
  Ir. M. van der Wegen, ir. R.Hassan
  postbus 3015, 2701 DA DELFT, Netherlands
  Telephone: +31 15 215 17 15
  E-mail: m.vanderwegen@unesco-ihe.org

  Viện Thuỷ lực Delft (WL)
  ir. W.Tilmans
  postbus 177, 2600 MH DELFT, Netherlands
  Telephone +31 15 285 85 85 E-mail: wiel.tilmans@wldelft.nl

  6. Mô tả tóm tắt dự án:Mục đích của dự án xây dựng ngành kỹ thuật bờ biển đào tạo nguồn nhân lực với các nội dung:
  1. Phát triển chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Bờ biển,
  2. đào tạo đội ngũ cán bộ và những kỹ sư và
  3. Nâng cao thể chế bao gồm nâng cấp thiết bị giảng dạy, tăng cường năng lực quản lý dự án, quản lý các đơn vị khoa học công nghệ trong trường và thành lập hai phòng thí nghiệm: thuỷ lực và GIS.
  Mục tiêu của dự án bao gồm ba mảng chính:
 • Phát triển chương trình đào tạo
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Xây dựng thể chế
 • 7. Số quyết định đầu tư:VN018102
  8. Thời gian (theo Hiệp định):
 • Ngày ký Hiệp định: 28/3/2001
 • Ngày Hiệp định có hiệu lực: 28/3/2001
 • Ngày bắt đầu thực hiện: 1/4/2001
 • Ngày kết thúc: 31/3/2005
 • 9. Nguồn vốn(theo văn kiện dự án):
 • Tổng số: 6.651.525 NLG, tương đương khoảng 46.560 triệu đồng
 • 9.1 Vốn ODA (theo văn kiện dự án)
 • Tổng số: 5.888.119 NLG
  Tương đương: 2.671.907 Euro. Tỷ giá quy đổi 1Euro = 2,2037 NLG (thời điểm quy đổi: 28 tháng 3 năm 2001)
 • Hình thức cung cấp ODA: Không hoàn lại
 • Cơ chế tài chính: Căn cứ vào các hoạt động, Sứ quán Hà Lan tại Hà Nội chuyển kinh phí theo hai tài khoản:
 • Tài khoản chi tiêu trong nước do cơ quan thực thi dự án quản lý: 319.616 Euro
 • Tài khoản chi tiêu tại nước ngoài do các đối tác của Delft quản lý: 2.352.291 Euro
 • 9.2 Vốn đối ứng( theo văn kiện dự án)
 • Tổng số được cam kết trong văn kiện dự án: 5.343 triệu đồng,
  tươngđương: 346.420 Euro (tỷ giá quy đổi 1 Euro = 15.425,9 VNĐ tại thời điểm ký Hiệp định, 28/3/2001)
 • Cơ chế tài chính trong nước:
 • XDCB: nguồn cấp phát: 3.343 triệu VNĐ
 • Hành chính sự nghiệp: 2.000 triệu VNĐ

 • © Dự án Nâng cao năng lực đào tạo ngành Kỹ thuật bờ biển tại Trường đại học Thuỷ lợi
  Địa chỉ: Phòng 3.01 nhà C1, số 175 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội
  Điện thoại: +84 4 563 5835, +84 4 563 5832   Fax: +84 4 563 5832
  E-mail: wruce@wru.edu.vn

  13821