Đội ngũ cán bộ giảng dạy

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa gồm 12 giảng viên làm việc tại 2 bộ môn, là các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực công trình biển, các tiến sỹ, thạc sỹ được đào tạo tại Hà Lan, có kiến thức về chuyên môn và ngoại ngữ tốt, có kỹ năng giảng dạy mới và còn có các chuyên gia nước ngoài cùng tham gia giảng dạy một số khóa học ngắn.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa gồm 16 giảng viên làm việc tại 2 bộ môn, là các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực công trình biển, các tiến sỹ, thạc sỹ được đào tạo tại Hà Lan, có kiến thức về chuyên môn và ngoại ngữ tốt, có kỹ năng giảng dạy mới và còn có các chuyên gia nước ngoài cùng tham gia giảng dạy một số khóa học ngắn.

Ban chủ nhiệm khoa:

 • Phó chủ nhiệm khoa: PGS.TS. Trần Thanh Tùng
 • Trợ lý khoa:ThS. Nguyễn Huyền Nga

Xem thêm về đội ngũ cán bộ lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ.

Bộ môn Quản lý Biển và Đới bờ:

 • PGS.TS. Nghiêm Tiến Lam, Trưởng Bộ môn
 • PGS.TS. Trần Thanh Tùng, Phó trưởng Bộ môn
 • TS. Nguyễn Thị Thế Nguyên, Giảng viên
 • NCS. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Giảng viên
 • TS. Nguyễn Quang Chiến, Giảng viên
 •  

Bộ môn Kỹ thuật công trình biển:

 • GS. TS. Thiều Quang Tuấn, Trưởng Bộ môn
 • PGS. TS. Lê Hải Trung, Giảng viên
 • TS. Nguyễn Thuý Điểm, Giảng viên
 • NCS. ThS. Vũ Minh Anh, Giảng viên
 • NCS. ThS. Nguyễn Quang Lương, Giảng viên
 •  

Các thầy khác tham gia giảng dạy và biên soạn giáo trình:

 • PGS. TS. Lê Đình Thành, Phó Hiệu trưởng, Nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật Bờ biển
 • PGS. TS. Vũ Thanh Ca, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Biển và Hải đảo
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Lai, Nguyên Trưởng khoa Thuỷ văn-Tài nguyên nước
 • PGS. TS. Nguyễn Bá Quỳ, Nguyên Phó giám đốc Văn phòng tư vấn Thẩm định thiết kế và Giám định chất lượng công trình
 • PGS. TS. Phạm Văn Quốc, Nguyên Giám đốc Văn phòng tư vấn Thẩm định thiết kế và Giám định chất lượng công trình
 • TS. Phạm Hùng, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • PGS.TS. Mai Văn Công, Nguyên Phó trưởng Bộ môn

Và nhiều Thầy Cô ở các khoa trong và ngoài trường tham gia giảng dạy cho chương trình đại học, cao học và các chuyên đề tiến sỹ cho học viên, NCS và sinh viên của khoa.