Hội nghị quốc tế Bờ biển Châu Á và Thái Bình Dương lần thứ 5 (APAC 2009)

Hội nghị quốc tế Bờ biển Châu Á và Thái Bình Dương lần thứ 5 (APAC 2009)

Hội nghị quốc tế về Bờ biển Châu Á và Thái Bình Dương lần thứ 5 (APAC 2009) đã được tổ chức từ ngày 13 đến 16 tháng 10 năm 2009 tại Đại học Công nghệ Nam Dương (NTU - Nanyang Technological University), Singapore. Tiếp theo sự thành công của Hội nghị lần trước được tổ chức ở thành phố Nam Kinh (Trung Quốc), trong Hội nghị lần này đã có trên 220 đại biểu từ 27 nước đến tham dự với 193 báo cáo.

Trường Đại học Thuỷ lợi đã cử đoàn đại biểu tham dự và trình bày báo cáo tại hội nghị gồm các thành viên: PGS.TS Lê Đình Thành- Phó hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Vũ Minh Cát- Trưởng khoa Kỹ Thuật Biển, PGS.TS Lê Xuân Roanh- Phó trưởng khoa Kỹ Thuật Biển, TS Nghiêm Tiến Lam, TS Thiều Quang Tuấn, TS Nguyễn Trọng Tư, NCS Phạm Thu Hương, NCS Nguyễn Thị Thế Nguyên. Đi cùng đoàn còn có TS Bùi Xuân Thông, phó giám đốc Trung tâm Hải văn, Tổng cục Biển và Hải đảo, giảng viên thỉnh giảng của trường. Ngoài các đại biểu đến từ Hà Nội còn có các giảng viên của khoa là nghiên cứu sinh ở các nước: NCS Mai Văn Công (Hà Lan), NCS Nguyễn Bá Tuyên và NCS Nguyễn Quang Chiến (Singapore) cũng tham dự và trình bày báo cáo trong hội nghị.

Danh sách các báo cáo của các giảng viên Đại học Thuỷ lợi bao gồm:

 1. N.T.T. Nguyen, M.B. De Vries (2009). Predicting Trends in Water Quality in The Coastal Zone of TT-Hue, Vietnam - An Assessment of Impacts of Rice Culture and Aquaculture. 
 2. Hoang Ha Nguyen, Lloyd H.C. Chua (2009). Modelling The Physical Properties of Fine Suspended Sediments. Có thể tham khảo một bài báo khác của cùng tác giả: Modeling of fine suspended sediments  
 3. Cong Mai Van, Hung Nguyen Quang, Han Vrijling, P.H.A.J.M. van Gelder (2009). Probabilistic Design and Reliability Analysis of Coastal Structures - A Vietnam Case. 
 4. Nguyen Trong Tu, Hitoshi Tanaka (2009). A Prediction for Sand Bar Formation at the Mouth of Takase Flood Diversion Channel, Japan. 
 5. Nghiem Tien Lam, Le Dinh Thanh, Vu Minh Cat, Vu Thi Thu Thuy (2009). Sediment Transport and Morphodynamics of My A Inlet, Vietnam, In the Low Flow Season. 
 6. Vu Minh Cat, Vu Minh Duc (2009). Simulation of Saline Water Intrusion into Lower Part of Ca River and Solutions to Mitigate Economic Losses in Dry Season. 
 7. Nguyen Quang Chien, Tan Soon Keat (2009). Quadtree Mesh for Combined Hydrodynamic and Water Quality Modelling. 
 8. Bui Xuan Thong (2009). Mapping Pre-Computed Maximum of Envelop of Water with Possible Maximal Storm Surge Occurring at Vietnam Coast. 
 9. Pham Thu Huong, Nguyen Ba Quy, Le Dinh Thanh (2009). Tidal Hydrodynamics of Da Rang River Mouth in Central Vietnam. 
 10. Le Xuan Roanh (2009). Seadike Design–Practices and Experiences in Vietnam. 
 11. Nguyen Ba Tuyen, Ho Viet Hung (2009). An Experimental Study on Wave Reduction Efficiency of Mangrove Forests. 
 12. Thieu Quang Tuan, Vu Minh Cat, Le Hai Trung (2009). Experimental Study on Wave Overtopping at Seadikes with Vertical Crown-Wall.

Trong hội nghị, NCS Nguyễn Quang Chiến đã vinh dự được Ban tổ chức hội nghị trao 1 trong 3 giải báo cáo xuất sắc nhất của NCS.

NTU là trường có nhiều quan hệ hợp tác và đào tạo nhiều NCS Tiến sĩ cho Đại học Thuỷ lợi. Trong thời gian diễn ra hội nghị đoàn đã có nhiều cuộc viếng thăm cơ sở vật chất của trường NTU và giao lưu với các nghiên cứu sinh và cán bộ Việt Nam đang làm việc tại NTU và Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Hội nghị quốc tế về Bờ biển Châu Á và Thái Bình Dương lần thứ 6 (APAC 2011) sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 18 tháng 10 năm 2011 tại Hong Kong.

Theo Xuân Lê, news.wru.edu.vn